Baza Konkurencyjnośći

Baza Konkurencyjnośći

W dniu 12.03.2021 w Bazie Konkurencyjności pod adresem Baza Konkurencyjności , Huta Małapanew Sp. z o.o. opublikowała ogłoszenie numer 2021-17977-36936.
Ogłoszenie powstaje w kontekście naboru
POIR.01.01.01-IP.00-00-001/21 – Szybka ścieżka.
Tytuł
„Usługa badawczo – rozwojowa dotycząca opracowania
technologii wytwarzania monoblokowych elementów rozjazdów
kolejowych o podwyższonych właściwościach użytkowych, ze
staliwa manganowego”.