Jakość

Polityka jakości i środowiska

Misją HUTY MAŁAPANEW Sp. z o.o. jest wytwarzanie wyrobów i wykonywanie usług obróbki mechanicznej zgodnie z optymalnymi rozwiązaniami technologicznymi, w oparciu o wymagania klientów, wymagania prawne i inne, z poszanowaniem środowiska i zgodnie z zasadą zapobiegania i redukowania zanieczyszczeń u źródła ich powstawania.

Dla poprawy swojej konkurencyjności oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko Spółka  szczególną uwagę poświęca zapewnieniu wymaganej jakości  wyrobów i ochronie środowiska.

Gwarancją wytwarzania wyrobów o wysokiej jakości oraz  dbałości o środowisko jest funkcjonowanie i stałe doskonalenie  Zintegrowanego Systemu Zarządzania wdrożonego  w oparciu wymagania norm ISO 9001:2008 i ISO 14 001:2004.

Potwierdzeniem spełniania ww. wymagań i zasad oraz ciągłego doskonalenia w tym zakresie jest certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania  wydany przez Bureau Veritas , który podlega corocznej weryfikacji.