Odlewy dla innych branż

Odlewy dla innych branż

 • Odlewy dla branży energetycznej

Oferujemy elementy odlewane do urządzeń eksploatowanych w przemyśle energetycznym,które wykonujemywg dokumentacji i modelu klienta, z odpowiednio dobranych gatunków materiału (staliwo Hadfield’a i inne staliwa oraz żeliwa stopowego odpornego na ścieranie przeznaczone do pracy w podwyższonych temperaturach)

 • Płyty wykładzinowe do kulowych młynów węgla np. płyty podnoszące, sortujące, faliste
 • Korpusy pomp – ze staliwa stopowego oraz żeliwa o wysokiej odporności na ścieranie
 • Bijaki oraz płyty bijakowe do młynów wentylatorowych – ze staliwa Hadfield’a
 • Rozpórki do młynów wentylatorowych – ze staliwa konstrukcyjnego, przeznaczone do pracy w podwyższonych temperaturach.
 • Młotki do kruszarek – w przedziale wagowym od 5 do 92 kg. ze staliwa Hadfied’a i innych gatunków odpornych na ścieranie(np. L30GS, L35GSM)
 • Elementy rusztów mechanicznych i odżużlaczy np. rusztowiny, zgrzebła
 • Kolanka oraz prostki z kołnierzami oraz bez kołnierzy np. kolana o przelotach od 40 do 600 mm i kątach 15°, 22,5°, 30°, 45°, 90° oraz prostki od 150 do 600 mm i długościach od 200 do 2000 mm.
 • Odlewy dla branży cementowniczej

Oferujemy odlewane elementy do urządzeń eksploatowanych w przemyśle cementowo-wapienniczym (młyny, chłodniki, piece) w tym elementy narażone na czynniki powodujące szybkie zużycie (ścieranie, udary, wysoka temp.) wykonane z gatunków materiału sprawdzonych w użytkowaniu, z dobraną optymalnie do warunków eksploatacyjnych obróbką cieplną. Dla standardowych pozycji odlewów dysponujemy własnym oprzyrządowaniem.
W indywidualnych przypadkach wykonujemy odlewy wg dokumentacji i modelu klienta. Wykonujemy na przykład:

 • Płyty wykładzinowe do młynów cementu, surowca i węgla
  Wykonywane ze staliwa niskostopowego, staliwa Hadfield’a i innych gatunków pozwalających na uzyskanie twardości od 40 do 58 HRC w zależności od potrzeb.
 • Płyty i inne elementy chłodników z gatunków staliwa żaroodpornego i żarowytrzymałego, przeznaczone do pracy w temperaturach: 1100°C – atmosfera redukcyjna 1200°C – atmosfera utleniająca
  oraz z materiałów pozwalających na pracę w temp. do 1250°C.
 • Płyty przegrodowe do młynów z preferowanych dla rodzaju asortymentu: żeliw chromowych i staliw o podwyższonej udarności.
 • Inne odlewy staliwne – wg indywidualnych wymagań klientów w zakresie możliwości produkcyjnych.

 

 • Odlewy dla branży surowców mineralnych

Oferujemy odlewane elementy do takich urządzeń jak kruszarki, koparki, ładowarki, w tym elementy narażone na czynniki powodujące szybkie zużycie (uderzenia, ścieranie) wykonane z odpowiednio dobranych gatunków materiału sprawdzonych w użytkowaniu. Dla wielu standardowych pozycji odlewów dysponujemy własnym oprzyrządowaniem. Wykonujemy także odlewy wg dokumentacji technicznej i modelu zamawiającego. Przykładowe odlewy to:

 • Elementy do kruszarek szczękowych np. szczęki stałe i ruchome, płyty rozporowe
 • Elementy do kruszarek młotkowych np. młotki (bijaki) jedno i dwuotworowe, płyty wykładzinowe, kowadła, rusztowiny,
 • Elementy do granulatorów – kruszarek stożkowych np. płaszcze i stożki kruszące, stożki wewnętrzne i zewnętrzne
 • Elementy do koparek np. zęby do koparek i ładowarek, ogniwa i stopy gąsienic, klapy czerpaka i ramiona klapy, koła jezdne i napinające.