ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA STALIWNA Z TRZPIENIEM NIEWZNOSZONYM PRZYSTOSOWANA DO NAPĘDU

Łączniki

ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA STALIWNA Z TRZPIENIEM NIEWZNOSZONYM PRZYSTOSOWANA DO NAPĘDU

Zastosowanie 043 (043A) PN16
Zasuwy stosowane są w budowie rurociągów ogólnego przeznaczenia. Zasuwy mogą być instalowane na rurociągach poziomych w pozycji stojącej. Zasuwy mogą pracować wyłącznie w stanie całkowitego otwarcia lub zamknięcia. Kierunek przepływu czynnika jest dowolny. Zasuwy wykonuje się standardowo jako przystosowane do napędu mechanicznego lub elektromechanicznego. Na życzenie Zamawiającego, zasuwy mogą być wykonane z kółkiem ręcznym lub przystosowane do układów zdalnego sterowania lub dostarczone z przekładnią, lub z napędem firm: AUMA, CHEMAR, ROTORK, BERNARD, MODACT, REGADA lub z innym wykonaniem uzgodnionym z Zamawiającym. Zasuwy wykonuje się:
a) bez odciążenia – nr kat. 043        b) z odciążeniem – nr kat. 043A
Czynnik roboczy
Zasuwy standardowe przeznaczone są do odcinania przepływu wody przemysłowej i pitnej, pary wodnej, powietrza oraz innych nieagresywnych chemicznie i nietoksycznych płynów i gazów, o temperaturze do 250 oC wykonane z siedliskami napawanymi. Do wody przemysłowej i pitnej o temperaturze do 150 oC siedliska zasuw mogą być wykonane w wersji z pierścieniami mosiężnymi. Na specjalne zamówienie możliwe jest dostosowanie zasuw do innych mediów i parametrów pracy (Załącznik 1 i 4).
Zasuwy mogą być stosowane do ciśnieniowego hydro-transportu odpadów poflotacyjnych.
Zakres stosowania (wg PN-EN 12516-1:2015-02)

Przyłącza
Wymiary przyłączeniowe kołnierzy kadłuba oraz owiercenie wg PN-EN 1092-1 na PN16. Długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558 – szereg 15, (DIN 3202 – F5). Powierzchnia uszczelniająca kołnierzy płaska wg PN-EN 1092-1.
Szczelność zamknięcia zasuwy
Zasuwy w wykonaniu standardowym wykonuje się w klasie szczelności zamknięcia C wg PN-EN 12266-1.
Na specjalne zamówienie zasuwy mogą być wykonane w klasie szczelności zamknięcia B.
Wymagania i badania
Zasuwy spełniają wymagania normy PN-EN 12266-1.
Zasuwy są zgodne z dyrektywą 2014/68/UE (PED) i są oznaczane znakiem CE oraz objęte certyfikatem PED zgodnie z tą dyrektywą.
Zasuwy są objęte atestem higienicznym PZH.
Dla zasuw wystawiane są: Deklaracja zgodności i Świadectwo odbioru 3.1. wg PN-EN 10204.
Sposób zamawiania
W zamówieniu należy podać następujące parametry:
1. nr katalogowy zasuwy (figura)
2. średnicę nominalną
3. ciśnienie robocze czynnika
4. temperaturę i rodzaj przepływającego czynnika
5. rodzaj wykonania siedlisk
6. producenta napędu elektromechanicznego