ZAWÓR ZWROTNO – ZAPOROWY BURTOWY WYLEWOWY KĄTOWY

Łączniki

ZAWÓR ZWROTNO – ZAPOROWY BURTOWY WYLEWOWY KĄTOWY