ZAWÓR ZWROTNO – ZAPOROWY BURTOWY WYLEWOWY PRZELOTOWY

Łączniki

ZAWÓR ZWROTNO – ZAPOROWY BURTOWY WYLEWOWY PRZELOTOWY