Oferta

Usługi

  • Usługi obróbki mechanicznej

Możemy wykonać różnorodne rodzaje obróbek odlewów i detali powierzonych o masie do 10000 kg.
Przykładowe usługi obróbki mechanicznej wykonywane dla naszych klientów to: obróbka piast kół bijakowych, obróbka zestawów kołowych, obróbka wirników do pomop, obróbka i nasadzanie wałów do stożków, szlifowanie czopów walców itp.

  • Usługi obróbki cieplnej

Oferujemy różne rodzaje obróbek cieplnych odlewów, konstrukcji spawanych, kół jezdnych i innych detali o masie max 10 Mg/szt. i masie całkowitej 5 – 30 Mg, które wykonujemy w 6 piecach sterowanych komputerowo, wannach hartowniczych i obrotniku do sorbityzacji. Dobieramy rodzaj obróbki cieplnej do wymaganych właściwości wytrzymałościowych. Przykładowe usługi obróbki cieplnej wykonywane dla naszych klientów to wyżarzanie normalizujące lun odprężanie elementów konstrukcji spawanych, sorbityzacja kół