Spotkanie ze świadkami historii Huta Małapanew. W walce o przetrwanie…

Spotkanie ze świadkami historii Huta Małapanew. W walce o przetrwanie…

Spotkanie ze świadkami historii Huta Małapanew. W walce o przetrwanie. Od małej stabilizacji do wielkich przemian.

13 grudnia 2019 r. (piątek), godz. 17.00
Dom Kultury w Ozimku
ul. Księdza Kałuży 4, 46-040 Ozimek

G o ś ć m i   s p o t k a n i a   b ę d ą :
Lech Radke – dyrektor ds. inwestycji w Hucie Małapanew w latach 1976-89
Manfred Sklorz – mieszkaniec Krasiejowa, kierownik przygotowania produkcji i formierni, szef wydziału
odlewni „A”
Paul Gottscholl – mieszkaniec Krasiejowa, wieloletni pracownik Huty Małapanew

M o d e r a c j a :
Tomasz Juros – prezes Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi

Do pobrania zaproszenie