Walce i osprzęt walcowniczy

Walce i osprzęt walcowniczy

Huta jest uznanym w Polsce i Europie producentem walców hutniczych i osprzętu walcowniczego. Zakres produkcji obejmuje walce gładkie, pielgrzymowe i zespolone (poprzez połączenie termoskurczowe rolki z wałem). Wykonywane z odpowiednio dobranych, w zależności od przeznaczenia, gatunków staliwa stopowego i żeliwa oraz wg indywidualnych wymagań materiałowych klienta (z uwzględnieniem możliwości produkcyjnych). 

Walce dostarczane są z obrobionymi na gotowo czopami łożyskowymi oraz częścią mocującą do napędu walcarki. Beczki walców gładkich obrabiane są z pozostawieniem naddatku na obróbkę wykańczającą lub z wykonaniem wykrojów na gotowo. W walcach pielgrzymowych profil wykuwający pozostaje w stanie surowym.

Staliwo przeznaczone na walce wytapiane jest w elektrycznych piecach łukowych o wyłożeniu zasadowym. Odlewy walców wytwarzane są metodą odlewania kokilowego i odlewania w formach z mas chemoutwardzalnych, wykonywanych ręcznie. Maksymalna masa wsadu (walca z nadlewem) to 20 Mg.

Obróbka cieplna walców prowadzona jest w piecach komorowych sterowanych komputerowo.
Zakres twardości produkowanych walców wynosi od 230 HB do 360 HB.

Obróbka mechaniczna walców wykonywana jest na obrabiarkach sterowanych numerycznie, między innymi: niemieckich firm HOESCH i GEORG.

Cały proces technologiczny jest monitorowany, a każdy walec objęty jest kontrolą wizualną, wymiarową oraz badaniami nieniszczącymi.

Walce pielgrzymowe i gładkie

Możliwości produkcyjne walców

 • zdolność produkcyjna: 200 t/m-c
 • zakres twardości: 280-360 HB
 • maksymalna masa walca obrobionego: ok. 8000 kg
 • maksymalna średnica w stanie obrobionym:
  • walec pielgrzymowy – 1200 mm,
  • walec gładki (do profili) – 1000 mm,

Charakterystyka produkowanych walców

Osprzęt walcowniczy
Osprzęt walcowniczy wykonywany jest według dokumentacji zamawiającego. Produkowany jest również stypizowany osprzęt walcowniczy dla profili zwartych walcowni bruzdowych według dokumentacji spółki np.

 • przepustnice ślizgowe i rolkowe profili zwartych,
 • przepustnice ślizgowe i rolkowe kształtowników,
 • wyprowadzenie ślizgowe i rolkowe profili zwartych,
 • walce skręcające,
 • wyprowadzenia ślizgowe kształtowników,
 • wyprowadzenia kształtowników IPE,
 • poziome rolki prowadzące,
 • belki i elementy mocujące.