Zapytanie ofertowe 1/2018

Zapytanie ofertowe 1/2018

W związku z planowanym złożeniem wniosku w ramach konkursu 5/1.1.1/2018 uprzejmie prosimy o ofertę na wykonanie prac badawczych na temat: Opracowanie koncepcji i wykonanie walców z żeliwa sferoidalnego o gradientowej mikrostrukturze i właściwościach beczki gwarantujących zwiększoną trwałość eksploatacyjną”.

  1. Cel prac badawczych:

Opracowanie technologii odlewania i obróbki cieplnej hutniczych walców żeliwnych dostosowującej jakość wytwarzanych walców do zróżnicowanych potrzeb eksploatacyjnych.

  1. Zakres prac:

Etap 1: Opracowanie koncepcji, zaprojektowanie składu chemicznego stopu, technologii formy, topienia, odlewania i obróbki cieplnej oraz wytworzenie pierwsze pary walców próbnych.

Etap II: Opracowanie ulepszonych wersji technologicznych etapu pierwszego w oparciu o procesy numeryczne i analizę walców modelowych wytworzonych w warunkach laboratoryjnych.

Etap III: Wytworzenie eksperymentalnych walców rzeczywistych w warunkach Odlewni Małapanew Ozimek oraz ocena ich jakości metodami niszczącymi i nieniszczącymi.

Etap IV: Opracowanie dokumentacji technicznej i technologicznej procesu wytwarzania i kontroli jakości wdrażanych walców hutniczych oraz wykonanie partii pilotażowej.